with tears in my eyes

IMG_20150414_172742

Det är nära nu… vernissagen är om en månad men allt måste vara klart mycket tidigare än så!
Jag har drivit mina skålar, slag efter slag, och fått ihop en lite samling. Hade nu inte min kropp strejkat så hade jag gjort fler….jag kanske gör fler.

Vad gör väl fysiskt smärta när tillfredsställelsen att få skapa är så mycket starkare.

Nära kroppen skapas tinget….med mina sinnen. Jag lyssnar på materialet, jag ser det, känner doften av det, håller det nära kroppen, är en del av materialet i skapandeprocessen…en spegling av mig och mina tankar.

Den här lilla skapelsen är driven i silver med bränd tjära. Alla sinnen har varit med i processen, jag har luktat och smakat, lyssnat och sett, jag har bränt mig på brinnande tjära och tårats av röken.

Please like & share: